logo Gradesi ikona služby

moderní
grafické
a designerské
služby pro
vaši značku

sjednotíme

podobu všech komunikačních cest, kterými mluvíte na své zákazníky.

Co znamená
corporate identity

Corporate identity neboli firemní identita je označení pro jednotný grafický firemní styl. Podle ní zákazník na první pohled vaši firmu jasně identifikuje. Jedná se tedy o originální a nezaměnitelnou vizuální tvář firmy. Firemní identita a její tvorba je důležitou součástí prezentace jak pro nově vznikající společnost, tak pro společnost, která již na trhu působí.

Proč mít
corporate identity

Firemní identita určuje způsob komunikace společnosti s jejími zákazníky, dodavateli i zaměstnanci. Pomáhá také dlouhodobě budovat tvář značky. Společnosti, které mají dobře zpracovanou corporate identity, jsou lehce zapamatovatelné a rozeznatelné od konkurence.

Firemní identitu lze výrazně podpořit také na sociálních sítích, kdy zejména styl komunikace a způsob oslovení potenciálních zákazníků pomáhá zvyšovat povědomí o společnosti a zvyšuje loajalitu zákazníků a obchodních partnerů.

Kde se promítne vaše
corporate identity

Firemní identita využívá k docílení jednotného vzhledu mimo jiné grafický design. Grafika firemního stylu může zahrnovat například:

 • firemní logo
 • typologii firemních barev a písma
 • firemní tiskoviny
 • podobu firemních sloganů
 • tiskové propagační materiály
 • webovou prezentaci
 • offline i online reklamní plochy aj.

Corporate indentity od Gradesi.
Pomůžeme vám dát vaší firemní
identitě jednotný styl nebo ji pro
vás celou od začátku vytvoříme.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

vytvoříme

atraktivní logo, které vyjádří vaše poslání lépe než tisíc slov.

K čemu slouží logo

Logo je grafická podoba značky, která reprezentuje celou vaši firmu nebo konkrétní produkt. Proto je logo jedním z nejdůležitějších prvků propagace, reklamy i celkové identifikace značky.

Jak by mělo
logo vypadat

Kvalitní a poutavé firemní logo musí splňovat mnoho kritérií. Mělo by být:

 • poutavé
 • dobře zapamatovatelné
 • respektující činnost firmy
 • navržené s ohledem na použitelnost na různých materiálech od tištěných až po polepy automobilů

Logomanuál

S vytvořením nového loga bývá spojena i tvorba logo manuálu. Jedná se o dokument - manuál, který udává základní parametry použití loga, jeho varianty, ochranné prvky apod. Je také nedílnou součástí vaší corporate identity.

Co potřebujeme
k tvorbě
firemního loga

Před přípravou nového loga nebo jeho redesignem od vás potřebujeme zjistit důležité informace. Musíme dobře poznat vás, váš produkt i vaše zákazníky. Pochopit, jaké cíle má logo plnit, na jakou cílovou skupinu se zaměřuje a řadu dalších kritérií, které ovlivní jeho podobu.

Logo od Gradesi

Využijte zkušenosti našich prověřených grafiků. Navrhneme vám nové logo nebo upravíme a zmodernizujeme t současné. Ozvěte se nám, rádi vám zpracujeme cenovou nabídku. Navrhneme vám nové firemní logo, nebo pokud logo již máte a chcete ho zmodernizovat nebo upravit, redesignujeme vám ho dle aktuálních trendů.

Návrh loga a příprava firemního loga 
je kreativní proces, ve kterém je
potřeba sladit všechny výše
uvedené požadavky dohromady.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

návrh. sazba.

Zlom. Scan. Retuš. Připravíme vaše tisková data do posledního detailu.

Co znamená DTP

DTP je zkratka výrazu desktop publishing, pocházejícího z angličtiny. Jedná se o přípravu dokumentů v grafických programech, na jehož konci můžeme tento dokument vytisknout v potřebné velikosti a kvalitě. Souborně ho nazýváme předtisková příprava. V našem DTP studiu vám toto vše nabízíme.

Sazba

Je nedílnou součástí při předtiskové přípravě. Je potřebná hlavně u tiskovin jako noviny, časopisy nebo knihy. Součástí sazby je kontrola připravených textů, které jsme obdrželi ve Wordu či Excelu.

Zlom

Používá se u katalogů, časopisů a knih a jde o úpravu vysázeného textu, obrázků i grafických symbolů do konečného výstupu podle připraveného zrcadla sazby.

Layout

Hlavním úkolem dobře připraveného layoutu je čtenáře zaujmout, nenudit, ale také nerušit. Jedná se o úpravu vzhledu stránky pomocí textů a grafických prvků. Layouty vytváříme v moderním stylu, barevně vyvážené a především přehledné.

Retuše, montáže
a barevné korekce fotografií

Téměř každá tiskovina obsahuje fotografie. Aby byl výsledný efekt perfektní, je nutné každou fotografii nejdříve upravit tak, aby odpovídala danému cíli a tiskovým parametrům. Zpravidla se mimo barev upravuje i velikost či výřez dané fotky. Nejčastěji je nutné fotografii retušovat a provést její barevnou korekci tak, aby odpovídala celkové skladbě tiskoviny.

Tisková data

Z vytvořených podkladů vám po odsouhlasení připravíme tisková data s ohledem na požadavky tiskové technologie, kterou se bude tiskovina vyrábět. Tisková data vám připravíme pro ofsetový tisk, digitální tisk, velkoformátový tisk i sítotisk.

Hlavním úkolem dobře
připraveného layoutu je
čtenáře zaujmout, nenudit,
ale také nerušit.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

navrhneme

atraktivní i praktické obaly, které vaše produkty odliší od konkurence.

Proč je obal důležitý

Říká se, že obal prodává. Je to tak! Design obalů je první, s čím se zákazník setká, když si jde vybrat produkt. Design obalů představuje hodnotu značky a odráží preference zákazníků, kteří si výrobky této značky kupují. Hezky zpracovaný obalový design má několik funkcí:

 • odlišuje výrobek od konkurence
 • zařazuje ho do konkrétní spotřebitelské kategorie
 • podává informaci o tom, kam výrobek patří cenově

Jak vzniká kvalitní
obalový design

Klíčová je znalost produktu. Před zpracováním designu obalu zjišťujeme mnoho informací. Ujasníme si jeho vlastnosti, způsob prodeje, zmapujeme konkurenční produkty, preference vašich zákazníků a logistické požadavky.

Poté se přesouváme do fáze realizace designu obalu. Při návrhu designu obalů se zaměříme na dodržení veškerých technických požadavků ruku v ruce s originalitou a kreativitou designu. Obalový design je také součástí corporate identity.

Jaký má obal vliv
na prodej

Dle průzkumů se až 60 % výrobků prodává právě díky kvalitnímu a promyšlenému obalovému designu. Také se setkáváme s tím, že díky nejrůznějším reklamním akcím a slevám zaměřeným na spotřebitele často nakonec koupíme i výrobek, aniž bychom uvažovali o jeho skutečné kvalitě.

Proto je při tvorbě obalu silným strategickým nástrojem propojení marketingu a psychologie.

Jaké vlastnosti by
měl obal a obalový
design splňovat

Tvoříme obaly, které jsou:

Poutavé – obalový design nesmí zapadnout mezi ostatními. Musí na první pohled zaujmout.

Jednoznačně identifikovatelné - vhodně navržený pro konkrétní produkt, aby jasně propagoval jeho vlastnosti, případně navodil určité emoce či atmosféru.

Propagující obsah - z obalu by mělo být jasné, co se nachází uvnitř.

Diferenciované – obal by měl být identifikovatelný zejména ve smyslu porovnání se stejnými produkty konkurenčních produktů.

Přiměřené a variabilní - obal by měl být přiměřený k produktu, který je v něm zabalený s ohledem na materiál, ze kterého je vyroben.

Informační - na obalu musí být správně uvedeny informace o původu produktu, gramáži, složení, trvanlivosti, nebezpečnosti atd.

Klíčová je znalost produktu.
Před zpracováním designu obalu
zjišťujeme mnoho informací...

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

vytvoříme

pro váš web poutavý design, který přitáhne ty správné zákazníky.

Proč je webdesign důležitý

Webdesign je dnes jednou z nejdůležitějších částí prezentace firem na internetu. Webdesign musí být nejen poutavý, ale jeho struktura musí být promyšlená tak, aby návštěvník webových stránek našel vše, co hledá, a neopustil je velmi krátce po jejich otevření.

Nabízíme vám také tvorbu reklamních webových bannerů v různých formátech, a to jak statických, tak dynamických.

Design pro standardní weby

Pro standardní webové stránky navrhujeme většinou design pro hlavní stranu (homepage) a poté pro jednotlivé podstránky. V případě úspornějších stránek vám připravíme šablonu, která bude společná jak pro homepage, tak pro další podstránky vašeho webu.

Design pro e-shopy

Internetové obchody jsou zvláštní parketou. Na trhu se setkáváme s velkým množstvím internetových obchodů.

Ovšem jako v již zmíněném případě je důležitý design a struktura. Navrhneme vám vzhled homepage a zaměříme se hlavně na design seznamu produktů a design akčních nabídek. Poté vám navrhneme design pro jednotlivé podstránky jako např. objednávka, obchodní podmínky a kontakty.

Předávání podkladů k webdesignu

Existuje několik možností, jak můžeme spolupracovat:

Implementaci designu webu vám provedeme my

Pokud nemáte k dispozici vlastního kodéra, je ideální, pokud design implementujeme my. Budeme potřebovat plný přístup do vašich www stránek, díky kterému jsme schopni webdesign nasadit do webu tak, aby byl zobrazen ve všech běžných prohlížečích.

Implementaci si provedete sami

Po odsouhlasení designu vám připravíme podklady pro implementování designu do vašich stránek. Podklady zasíláme v běžných formátech pro možnou implementaci designu do webových stránek.

Další internetové služby

Kódování www

Jsme připraveni váš web postavit na klíč. Společně si určíme rozmístění jednotlivých prvků na stránkách a my vám je dle tohoto klíče naprogramujeme.

Redakční systémy

Redakčním systémem je administrační rozhraní pro vaše webové stránky. V redakčním systému si pak můžete editovat jednotlivé stránky a podstránky dle vlastních představ. Rozhraní se podobá textovému editoru MS WORD.

Registrace domén

Pokud plánujete tvorbu nových www stránek, zaregistrujeme vám vaši zvolenou doménu. Jsme schopni vám také doporučit vhodné názvy domén pro splnění cílů stránek.

Řešení hostingu

Hosting je jednou z důležitých součástí fungování webu. Rádi vám v rámci zakázky spolehlivý hosting zajistíme. Je důležité, aby váš web byl dobře dostupný vašim potenciálním zákazníkům.

Webdesign musí být nejen
poutavý, ale jeho struktura
musí být promyšlená...

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

podpoříme

váš prodej originálními formáty. Poutači, stojany, roll-upy, bannery.

Co znamenají zkratky POS a POP

point of sale = místo prodeje

point of purchase = místo nákupu

V marketingové strategii se společnosti často zaměřují na reklamu v místě prodeje. Jde o způsob propagace, který cílí na zákazníky přímo při nákupu a to v místě prodeje výrobků či služeb. Jsou to např. prodejny, supermarkety apod.

Druhy POS, POP materiálů

Existuje mnoho druhů POS a POP materiálů, které pro vás můžeme vytvořit. Pomohou vám zviditelnit právě probíhajících akcí, dokáží upoutat pozornost zákazníka a tím ovlivnit jeho nákupní chování a rozhodnutí pro koupi vaší značky. Dobře zvolené POS a POP materiály podpoří povědomí o vaší značce a zlepší zapamatovatelnost vašeho produktu nebo služby.

Navrhneme vám materiály v souladu s vaší firemní identitou, aby zákazníci snadno zařadili výrobek mezi ostatní produkty vaší firmy.

Propagační materiály umíme vytvořit z:

papíru / plastu / kovu / skla

Pro zvolenou variantu vám zajistíme také vhodné konstrukční řešení včetně samotné výroby a realizace kampaně. Hotové materiály u vás naistalujeme a po kampani i deinstalujeme.

Základní rozdělení POS

Indoor - materiály umístěné uvnitř budov

Outdoor - materiály na podporu prodeje umístěné v exteriérech

Příklady POS

Wobbler, Stopper

V obou případech se jedná o poutač, který má specifický tvar a design a je na regálu připevněn pomocí držáku, kde je umístěno prezentované zboží. Díky tomu, že je wobbler umístěn ve volném prostoru, poutá pozornost zákazníků z více stran.

Banner

Bannery vyrábíme jak tištěné, tak internetové. Nabízíme různé velikosti a provedení bannerů. Zajistíme také tisk.

Paletový wrap

S tímto reklamním prvkem se nejvíce setkáváme ve velkých supermarketech. Paletový wrap se umisťuje okolo palety, na které je zboží uskladněno a prodáváno.

Roll-up

Roll-upem myslíme roletový systém, který je pro svůj atraktivní design i jednoduchost instalace velmi oblíbeným POS reklamním prvkem. Roll-up je snadno přenosný i snadno skladovatelný.

Podlahový stojan

Je vyrobený nejčastěji z papíru s poutavou grafikou a umístěný v prostoru prodejny. Prodej zboží probíhá přímo z něj.

Barkety

Barketa je umístěna na prodejním pultu. Má upoutat zákazníka, který se rozhlíží, co by si mohl ještě do svého košíku přihodit. Právě proto se nejčastěji umisťuje u pokladen. Její velikost je tím limitována, proto se nehodí pro každý výrobek.

Dobře zvolené POS a POP materiály
podpoří povědomí o vaší značce
a zlepší zapamatovatelnost vašeho
produktu nebo služby.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

potřebujete

tiskoviny, které podpoří váš business? Postaráme se o ně od návrhu po výrobu.

K čemu jsou katalogy a letáky užitečné

I v digitální době mají katalogy a letáky v prezentaci stále své důležité místo. Využívají se k prezentaci výrobků i služeb. Tištěné materiály můžete svým zákazníkům dát k dispozici například v kamenné prodejně, při obchodních schůzkách nebo je cílit přímo na konkrétní databázi a rozesílat je poštou.

Jak pro vás letáky či katalog vytvoříme

Nový leták nebo katalog spolu připravíme v několika krocích:

zjistíme vše o vašich produktech, zákaznících

povíte nám, jaká máte očekávání a k čemu budete tištěné materiály potřebovat

prostudujeme vaše ostatní komunikační kanály. Weby, prezentace nebo corporate identity, pokud ji máte zpracovanou. Vždy usilujeme o jednotnou vizuální linii.

představíme vám první koncept a postupně ho budeme společně s vámi rozvíjet a ladit do finální podoby

Budete-li chtít, postaráme se i o tisk – poradíme vám s výběrem materiálů od ekonomických až po luxusní provedení.

Představíme vám první koncept
a postupně ho budeme společně
s vámi rozvíjet a ladit do
finální podoby.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

v našem studiu

se postaráme o vše, co souvisí s grafikou a designem vaší značky.

Naše grafické služby

Od A do Z pro vás navrhneme moderní grafiku vašich produktů či celé značky. Sledujeme trendy v grafice a designu a jsme připraveni pro vás navrhnout originální a nezaměnitelnou grafiku. Jsme kreativní a ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Naši grafici a designéři mají mnohaleté zkušenosti z velkých reklamních agentur v České republice.

Navrhneme pro vás

V našem grafické studiu nabízíme komplexní grafická řešení malých i velkých zakázek. Poradíme vám se vším, co s designem vašich produktů souvisí. Ať potřebujete doplnit svůj stávající design nebo vytvořit nový. Postaráme se vám o:

grafiku a design obalů

grafiku a design webů a internetových kampaní

grafiku a design katalogů a letáků

grafiku a design POS a POP materiálů

grafiku a design reklamních předmětů

Tam, kde je to potřeba, se vám postaráme i o výrobní a tiskovou produkci, instalaci a deinstalaci.

Sledujeme trendy v grafice
a designu a jsme připraveni
pro vás navrhnout originální
a nezaměnitelnou grafiku.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

zajistíme pro vás

reklamní kampaň od strategie po realizaci. Víme, jak o vaší značce říct světu.

S čím vám pomůžeme

Postaráme se o vše, co potřebujete k moderní a účinné propagaci svých produktů nebo služeb. Dokážeme se na vaši značku podívat komplexně a navrhnout vám v konkrétním čase řešení, které přinese největší efekt. Využíváme moderní trendy, špičkové technologie a dlouholeté zkušenosti z obchodu i marketingu.

Vyberte si z našich služeb

Navrhneme a zrealizujeme pro vás řešení v těchto oblastech:

vizuální koncept značky nebo kampaně

design obalů, webu, vizitek, katalogů a letáků, POS a POP materiálů atd.

tisk polepů na automobily a dalších reklamních materiálů

výroba orientačních a prezentačních systémů

výroba a instalace světelné reklamy

výběr materiálů a technologií pro ofsetový tisk, digitální tisk, sítotisk

výroba řezané grafiky

Realizujeme i polygraficky náročné zakázky a ladíme jejich detaily s ohledem na požadovaný výsledek.

Zakládáme si na spolupráci s prověřenými dodavateli a tiskárnami, kteří využívají moderní technologie a profesionální přístup ke každé zakázce.

Dokážeme se na vaši značku
podívat komplexně a navrhnout
vám v konkrétním čase řešení,
které přinese největší efekt.

Zpracujeme vám nezávaznou nabídku ›

zpět nahoru

Máte dotaz nebo připravujete tendr? Oslovte nás...