POS MATERIÁLY

ukázky prací

Point of sale (místo prodeje) neboli point of purchase (místo nákupu), to jsou dva výrazy pro stejnou věc. Do POS/POP řadíme všechna místa, kde dochází k samotnému prodeji výrobků či služeb jako jsou např. prodejny, supermarkety apod.

POS, POP

Materiály na podporu prodeje pomáhají nejen zviditelnit právě probíhající akci, ale především dokážou upoutat pozornost a zlepšují zapamatovatelnost právě vašeho produktu, služby nebo značky. Tyto materiály samozřejmě často využívají firemní identity, aby byl zákazník schopen výrobek zařadit mezi další produkty stejné firmy.

Dobře zvolené a zacílené POS materiály dokáží upoutat zákazníkovu pozornost a ovlivnit jeho konečné rozhodnutí o koupi. Mohou být vytvořeny z jakýchkoliv materiálů či jejich kombinací, ať už jde o papír, plast, kov, nebo sklo.

Jejich variabilita je vymezena zvoleným kreativním řešením a danými technickými možnostmi. V našem studiu vám navrhneme neotřelá řešení, včetně samotné realizace kampaně.

Základní rozdělení POS

indoor – materiály umístěné uvnitř budov
outdoor – materiály na podporu prodeje umístěné v exteriérech

Příklady POS

Wobbler, Stopper

V obou případech se jedná o papírový poutač, který má zpravidla zvláštní tvar i design a je umístěn pomocí držáku k samotnému regálu, kde je umístěno prezentované zboží. Díky tomu, že je wobbler umístěn do prostoru, zákazník získává dojem, že se reklama vznáší ve vzduchu.

Bannery

Pojem banner se dá použít jak u tištěné, tak u internetové reklamy. Oboje jsme pro vás schopni vytvořit. Zde se zabýváme spíše místem prodeje, proto je bannerem myšlen grafický prvek, který např. upozorňuje na zboží či právě probíhající akci.

Paletový wrap

Tento reklamní prvek je možné nejvíce vidět ve velkých hypermarketech, kde se paletový wrap umisťuje nejčastěji na palety, na které je zboží uskladněno a prodáváno.

Roll-up

Roll-upem myslíme roletový systém, který je pro svůj atraktivní design i jednoduchost instalace velmi oblíbeným reklamním prvkem, který se v POS používá. Roll-up je snadno přenosný i snadno skladovatelný.

Podlahové a pultové stojany

Některé firmy chtějí informovat své zákazníky o produktech, které nabízejí. K takovéto informovanosti může dojít několika způsoby. Jedním z nich je umístění podlahového stojanu do místnosti a jeho naplnění produktovými katalogy či letáky.

Barkety

Pokud váš zákazník stojí v nějakém supermarketu ve frontě, určitě se rozhlíží, co by si mohl ještě do svého košíku přihodit. Právě proto se k pokladnám umisťují tzv. barkety, které slouží k uložení zboží malých rozměrů.

Existuje mnoho druhů POS materiálů, které pro vás můžeme vytvořit. Umíme vám také doporučit, který POS/POP materiál byste měli nebo mohli použít.