OBALOVÝ DESIGN

ukázky prací

Obal prodává a je první, s čím se zákazník setká, když si jde vybrat produkt. Design obalů odráží kvality spojené se značkou, tedy i hodnoty lidí, kteří si výrobky této značky nejčastěji kupují. Obal odlišuje produkt od konkurence a zařazuje jej do určité kategorie či cenového pásma. Obalový design má svá specifika, která je nutné respektovat. Kvalitní obalový design musí splňovat náročné požadavky na praktické funkce (skladování, distribuce, použitelnost) i na originalitu a celkový vzhled. Navrhujeme design obalů (tvar, rozměr, materiál, funkce) i samotný grafický návrh obalu. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně.

Jak vzniká kvalitní obalový design?

Nejdříve je nutné si upřesnit, zda se jedná o nový obal nebo o redesign stávajícího obalu. Poté zmapujeme stávající trh a konkurenci na cílovém trhu.

Klíčová je znalost produktu. S klientem si upřesníme, jaké je poslání značky a produktu vůbec. Nejzákladnější jsou informace o cílové skupině, způsobu prodeje, kvalitě, složení, o výrobci a spousta dalších specifik, které jsou více či méně důležité v závislosti na daném produktu.

Poté nastává fáze samotné realizace designu obalu. Při navrhování obalu se postaráme o dodržení veškerých technických požadavků při zachování originality a kreativity designu. Obalový design je další součástí corporate identity.

Obalový design a vývoj v čase

Balení výrobků bylo vždy důležité a to zejména při jejich prezentaci ve výlohách nákupních domů, obchodů a obchůdků. V 19. a 20.století velmi často přilákaly zákazníky právě líbivé obaly, které dokázaly vzbudit nejen zájem, ale i emoce. Hlavní slovo však získal obalový design až v moderní éře, kdy na trh vstoupili supermarkety, což přišlo koncem 60- tých let minulého století. Ačkoliv kolikrát obal nepředurčoval kvalitu výrobku, rozhodující byl tlak na samotný prodej. Čím větší nabídka zboží na trhu byla, tím větší byla potřeba vytvářet důmyslnější a líbivější návrhy obalů.

V ČR se tento trend začal rozvíjet až po pádu předchozího režimu tedy okolo roku 1990, kdy se otevřel trh nejen pro investice a dovoz, ale zejména pro export. Právě export výrobků do zahraničí způsobil velkou poptávku po designu obalů. Obalový design tak získal velmi výraznou roli i u nás.

V současné době se 60% výrobků prodává, dle nejrůznějších průzkumů, právě díky obalovému designu, který útočí na emoce a podvědomí zákazníka. Nejrůznější reklamní slevy, bonusy, finty zaměřené např. na dětského spotřebile vedou k tomu, že výrobek si nakonec koupíte, aniž by jste uvažovali o jeho skutečné kvalitě anebo množství v jednom balení.

Spojením marketingu a psychologie se obalový design stal silným nástrojem pro prodej.

Jaké podmínky by měl obal a obalový design splňovat

  • Výrazný: pokud se má v regálech supermarketů prosadit nesmí zapadnout mezi ostatními
  • Jednoznačná identifikace: obal by měl být vhodně navržen pro konkrétní produkt, aby jasně vystihoval jeho vlastnosti, případně navodil určité emoce či atmosféru
  • Propagace obsahu: pokud není z obalu jasné co se uvnitř nachází, je produkt téměř neprodejný.
  • Diferencování: úlohou obalu je také jeho originalita zejména ve smyslu v porovnání se stejnými produkty konkurenčních dodavatelů.
  • Přiměřenost a variabilita: obal by měl být přiměřený k produktu, který je uvnitř a měl by se přizpůsobovat např. různým velikostem výrobků či druhům materiálu, ze kterých je vyroben.
  • Informovanost: v neposlední řadě na obalu musí být správně uvedeny informace o původu produktu, gramáži, složení, trvanlivosti, případně nebezpečnosti atd…