TVORBA FIREMNÍHO LOGA

ukázky prací

Logotyp je grafická značka, která reprezentuje buď firmu či celou korporaci firem nebo jen jednotlivý produkt. Jako takové je logo jedním z nejdůležitějších prvků propagace a reklamy, které má firma k dispozici. Zejména pak je základním prvkem všech firemních materiálů jak tištěných, tak elektronických. Tvorba firemního loga nemusí být v mnoha případech nákladnou záležitostí.

Jaké by logo mělo být

Kvalitní firemní logo musí splňovat mnoho požadavků. Musí být především jedinečné, dobře zapamatovatelné, jednoduché, vyjadřovat činnost firmy, dobře použitelné na různých materiálech od tištěných až po automobily a v neposlední řadě se musí líbit zákazníkům. Návrh loga a tvorba firemního loga je tak kreativní proces, kdy je potřeba sladit všechny výše uvedené požadavky dohromady.

Součástí vytvořeného nového loga může být i příslušný logomanuál (dokument obsahující informace o tom, jak je možno logo používat, jaké jsou přípustné barevné varianty, jaký musí být ochranný prostor atd.) nebo dodání celé corporate identity.

Co potřebujeme k tvorbě firemního loga ?

Ještě předtím, než začneme logo vytvářet, potřebujeme od našeho partnera informace o tom, jaké cíle má jeho logo plnit a jakou cílovou skupinu má logo oslovit.

Zásady dobrého loga

Nejdůležitějším kritériem, které musí dobrý logotyp splňovat, je zapamatovatelnost. K dosažení maximálního účinku je třeba, aby byl jednoduchý, čitelný, jednoznačný a aby také odrážel zaměření vaší firmy.

Profesionálně navržené a zpracované logo výraznou měrou přispěje k úspěchu vašich produktů či služeb a tím i k úspěchu vaší společnosti. Navrhujeme nová loga nebo přetváříme a modernizujeme loga stávající.