DTP studio

ukázky prací

DTP  je zkratka výrazu desktop publishing, který pochází z angličtiny. Prakticky se jedná o tvorbu dokumentu v počítači, na jehož konci můžeme tento dokument vytisknout v potřebné velikosti, ale hlavně kvalitě. Součet těchto služeb se může nazývat předtisková příprava. Zaměřme se nyní na jednotlivé služby, které Vám může naše DTP studio nabídnout.

Sazba

Sazbou myslíme nedílnou součást při předtiskové přípravě dokumentu. Je potřebná hlavně u tiskovin jako noviny, časopisy nebo knihy. Součástí sazby je kontrola připravených textů, které jsme obdrželi ve Wordu či Excelu. Texty v konečném důsleku i přepisujeme do správné podoby.

Zlom

Používá se u časopisů a knih a jde o úpravu vysázeného textu, obrázků i grafických symbolů do konečného výstupu podle připraveného zrcadla sazby.

Layout

Úkolem kvalitního layoutu je čtenáře zaujmout, nenudit, ale také nerušit. Jedná se o úpravu vzhledu stránky pomocí textů a grafických prvků. Naše layouty vytváříme v moderním stylu, kde je samozřejmostí barevná vyváženost a přehlednost.

Retuše, montáže a barevné korekce fotografií

Téměř každá tiskovina obsahuje fotografie. Ovšem nelze do tisku fotografii vložit jen tak. Každou fotografii je nutné nejdříve upravit tak, aby odpovídala danému cíli. Někdy se spokojíme s úpravou velikosti či výřezem dané fotky. Velmi často je ovšem nutné fotografii retušovat či provést její barevnou korekci tak, aby odpovídala celkové skladbě tiskoviny.

Tisková data

Z upravených a vytvořených podkladů připravujeme tisková data dle požadavků technologie, kterou se bude tiskovina vyrábět. Naše DTP studio připraví pro Vás tisková data pro ofset, digitál, velkoformát i sítotisk.